Stichting Ontwerperskring Oss

De Ontwerperskring Oss is al vele jaren actief om ruimtelijke kwaliteit in Oss op verschillende manieren onder de aandacht van het publiek te brengen. In het verleden zijn lezingen, prijsvragen (“Het Mooiste gebouw van Oss”), debatavonden, tentoonstellingen en excursies georganiseerd. De “harde kern” van de Ontwerperskring bestaat uit een groep vormgevers op allerlei terreinen: architectuur, stedenbouw, kunst, landschapsarchitectuur, grafisch ontwerp, cultuurhistorie, etc.. Voor verschillende activiteiten is aansluiting gezocht met andere instellingen om het publieke bereik zo groot mogelijk te maken.

Activiteiten

Alle activiteiten die de Ontwerperskring Oss onderneemt worden op deze site aangekondigd. Voor inlichtingen over die activiteiten of andere informatie kunt u terecht bij:

Stichting Ontwerperskring Oss
Secretariaat:
Hescheweg 18
5342 CJ Oss
0412 64 14 84
mail@ontwerperskringoss.nl