Opening Genske

Na jaren van verwaarlozing, verpaupering en leegstand is in 2014 de meest historische steeg, ’t Gengske, in Oss aangepakt.

Op initiatief van de gemeente Oss waren er al eerder plannen gemaakt voor herstel van de oorspronkelijke kwaliteit hiervan. Begin 2014 toonde een van de eigenaren de wil om zijn pand aan te pakken. De anderen konden toen vrij snel over de streep worden getrokken waarna het smalle straatje weer de oude allure werd teruggegeven. Zo werden o.a. dichtgetimmerde gevels weer geopend, tegelpatronen in de gevel teruggebracht en verlichting vernieuwd. Door de gezamenlijke inspanning van gemeente, pandeigenaren en architect werd een resultaat bereikt waar de Ossenaar weer trots op is.

De Ontwerperskring Oss heeft gemeend juist deze gezamenlijke inspanning middels een prijs te moeten belonen.