Boek en expositie Bossche school in Oss

De Bossche School is een architectuurstroming van na de Tweede Wereldoorlog. Ze ontstaat in Den Bosch en verspreidt zich snel in Noord-Brabant. Bron is de cursus Kerkelijke Architectuur, die pater Hans van der Laan vanaf 1946 in Den Bosch aan architecten geeft. Behalve in Den Bosch, is het vooral in Oss waar de nieuwe bouwstijl op grote schaal verspreiding vindt. Oss groeit snel na de oorlog. In hoog tempo verrijzen er nieuwe woonwijken, villa’s, kantoren, scholen en kerken. Een aanzienlijk deel daarvan wordt gebouwd in de trant van de Bossche School. Ook in de voormalige gemeenten Ravenstein en Lith is de Bossche School duidelijk aanwezig.

De Ontwerperskring Oss heeft door middel van een tentoonstelling de Bossche Schoolarchitectuur in Oss in de schijnwerpers gezet en een groot publiek de betekenis ervan willen tonen. Het boek dat tegelijkertijd verscheen, besteedt niet alleen aandacht aan de gebouwen, maar ook aan de voornaamste architecten door middel van korte biografieën en enkele interviews. Het boek bevat tevens een algemene inleiding over de ruimtelijke ontwikkeling van Oss en over de theorie en vormentaal van de Bossche School.

Hettie Peterse en Kees Peterse hebben het boek geschreven en nemen de lezer mee langs vele voorbeelden van Bossche Schoolarchitectuur in Oss. Het boek is te koop in de plaatselijke boekhandel of te bestellen via info@irisgrootletterboeken.nl.

.
Bossche School in Oss uitgave Ontwerperskring Oss, Uitgeverij Iris, Berghem

De prijs van het boek bedraagt € 17,50. De verzendkosten bedragen  Euro € 3,00
Uitgever: Iris, Berghem

 De tentoonstelling Bossche school in Oss heeft van half november 2011 tot en met januari 2012 in de hal van het Osse gemeentehuis gestaan.