Dag van de Architectuur 2012

Thema architectuur en voedselproductie, de relatie tussen stad en platteland

Ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur organiseerde de Stichting Ontwerperskring Oss in samenwerking met de gemeente Oss en boer Spierings een lezing en fietstocht. Met als thema Architectuur en Voedsel. Juist in Oss is dit een zeer actueel onderwerp. Vanuit het verre verleden is er een sterke relatie tussen stad en voedselproductie. Met grote invloed op hoe stad en landschap er tegenwoordig uitzien. Zonder die relatie is het vraag of Oss er qua architectuur en met villa’s als die van het huidige museum Jan Cunen eruit zou hebben gezien als het nu doet.

Maar ook maatschappelijke vraagstukken als de transitie in de landbouw en de gezondheidsdiscussie over de intensieve veehouderij komen voort uit de relatie tussen stad en platteland.

“How food has shaped Oss”

Stedenbouwkundige Astrid Kepers hield een lezing met als titel “How food has shaped Oss”. Zij schetste de relaties van de stad met de voedselproductie in het verleden, heden en de toekomst, inclusief de rol van architectuur. Tijdens de fietstocht vertelden de gidsen Paul Spanjaard en Henk Buijks inspirerende verhalen over voedselproduktie en architectuur in Oss.

Boer Spierings

Als opdrachtgever voor een nieuwe stal aan de rand van Oss heeft boer Spierings het thema Voedsel en Architectuur nieuw leven in geblazen. Architect Jos Overboom gaf een toelichting op de nieuwe stal en het Alfa-bouwproject van ZLTO. Naast het boerenbedrijf heeft boer Spierings een landwinkel en een viswinkel. De combinatie van trotse architectuur, slim ondernemerschap en een enorme dosis enthousiasme maakt dat ons landelijk gebied aan kwaliteit heeft gewonnen.

Poster dag van Architectuur