Wie maakt Oss?

De Ontwerpers Kring Oss en K26 organiseren samen de manifestatie ‘Wie Maakt Oss’. Dat doen zij in samenwerking met een aantal andere partijen waaronder de Muzelinck. De manifestatie vindt plaats in september/oktober 2015.

Wie maakt Oss schenkt aandacht aan de creatieve krachten die Oss vorm geven. Op industrieel, ruimtelijk, cultureel en maatschappelijk gebied, met het oog gericht op de toekomst.

Oss heeft van oudsher de naam een ‘maakstad’ te zijn. Als industriestad speelt het een vooraanstaande rol in de economische ontwikkeling van de regio Noordoost Brabant. De sectoren pharma en logistiek zijn van oudsher belangrijke pijlers onder de economische dynamiek van de regio. De sectoren agrifood, toerisme en recreatie zijn van steeds groter belang voor de stad en haar omgeving.
Nu staat Oss net als de rest van het land voor nieuwe vraagstukken als gevolg van de post-industriële samenleving die voor de deur staat. Vraagstukken die gaan over klimaatverandering, duurzame energie, een kringloop- en een on-line samenleving.
Deze ‘transities’, om in termen van hoogleraar Jan Rotmans te spreken, hebben gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit en de directe leefomgeving van ons allen.
Kortom, wie dragen bij aan het vernieuwing proces? Dat zijn natuurlijk alle producerende en bouwende bedrijven maar wij vinden vooral de vraag interessant, wie geeft vorm aan vernieuwende concepten, processen ideeën en ambities van deze stad? Hoe ziet onze Osse leefomgeving er uit in 2040 en welke rol hebben de creatieve en innoverende industrieën daarin?

Wie maken Oss tot een attractieve woonstad en zijn bepalend voor de creativiteit in Oss van wat het is en wat het in de toekomst wil worden?
Om dit te onderzoeken is er een programma bedacht om de innoverende krachten in Oss naar voren te halen.
Als kenmerkend beeldelement voor Wie maakt Oss 2015 is gekozen voor het huis als archetype.
bekijk hier het programma van wie maakt oss 2015

Er is een boek ontworpen dat alle aspecten van het project uitlicht; van werkstukken gemaakt door leerlingen van diverse basisscholen, een expositie door kunstenaars en ontwerpers in k26, en de pecha kucha avond in de Groene Engel.
bekijk hier het boek van het project wie maakt oss

wiemaaktoss-preview