Wie zijn wij

De Ontwerperskring is al vele jaren actief om ruimtelijke kwaliteit in Oss op verschillende manieren onder de aandacht van het publiek te brengen. In het verleden zijn lezingen, prijsvragen (“Het Mooiste gebouw van Oss”), debatavonden, tentoonstellingen en excursies georganiseerd. De “harde kern” van de Ontwerperskring bestaat uit een groep vormgevers op allerlei terreinen: architectuur, stedenbouw, kunst, landschaparchitectuur, grafisch ontwerp, cultuurhistorie, etc.. Voor verschillende activiteiten is aansluiting gezocht met andere instellingen om het publieke bereik zo groot mogelijk te maken.

Het, per 28 mei 2002, opgestelde manifest is hier in te zien.